ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. อุดรธานี เขต 3 87.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. เลย เขต 2 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 81.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกุดจับ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 79.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 77.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 76.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 73.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 73.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 72.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 72.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 72.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 71.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 62.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน