ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใจดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 88.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 79.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.60 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. นครราชสีมา เขต 2 78.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนกลอย สพป. อุดรธานี เขต 3 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 73.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 70.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  
22 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน