ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 87 ทอง 5  
12 โรงเรียนอนุบาลภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคอนสาร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 79 เงิน 21  
24 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. มหาสารคาม เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 24  
27 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 24  
28 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 77 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 28  
31 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 75 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 72 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน