ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 88.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 87.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองจากวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 79.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 75.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 74.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 74.20 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแปน สพป. เลย เขต 2 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  
17 โรงเรียนบ้านโพนก่อ สพป. นครพนม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน