ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปวนพุ สพป. เลย เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเพีย สพป. สกลนคร เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 5  
9 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 90 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 11  
16 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 11  
17 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 89 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. อุดรธานี เขต 2 80 ทอง 28  
31 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 78 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 77 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 36  
37 โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. ขอนแก่น เขต 2 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 68 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านน้ำแคม สพป. เลย เขต 1 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 63 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 62 ทองแดง 49  
52 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านคอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 60 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 60 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด สพป. อุดรธานี เขต 3 60 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านปอหมัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 60 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง 52  
59 โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 52  
60 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 52  
61 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 52  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน