ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเป้า สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) สพป. นครพนม เขต 1 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(นาดี) สพป. เลย เขต 3 88 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. หนองคาย เขต 1 88 ทอง 8  
14 โรงเรียนดอนขีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 1 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 3 87 ทอง 14  
20 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 14  
21 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต 1 87 ทอง 14  
22 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 14  
23 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 87 ทอง 14  
24 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. นครราชสีมา เขต 7 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 24  
30 โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 24  
31 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 24  
32 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 86 ทอง 24  
33 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86 ทอง 24  
34 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 24  
35 โรงเรียน บ้านหนองสะเดา สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านบึงหอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 35  
40 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 85 ทอง 35  
41 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 35  
42 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 35  
43 โรงเรียนบ้านคอนสา สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 84 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 84 ทอง 43  
46 โรงเรียนวัดกุดสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 43  
47 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 43  
48 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านตอกตรา สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านโนนสานัก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 49  
52 โรงเรียนบ้านโสกเชือก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 49  
53 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 49  
54 โรงเรียนบ้านขะยุง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 54  
55 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 81 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 78 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน