ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง 5  
7 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 93 ทอง 5  
8 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนด่านใต้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านคับพวง สพป. นครพนม เขต 1 92 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านตาพราม สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 92 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 92 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 92 ทอง 8  
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 8  
17 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 8  
18 โรงเรียนบ้านเมืองนาท สพป. นครราชสีมา เขต 5 92 ทอง 8  
19 โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป. ยโสธร เขต 2 92 ทอง 8  
20 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 92 ทอง 8  
21 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง 8  
22 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 8  
23 โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 92 ทอง 8  
24 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 8  
25 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 8  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป. บึงกาฬ 91 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 91 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. ยโสธร เขต 1 91 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 91 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 91 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 91 ทอง 26  
34 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 91 ทอง 26  
35 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 91 ทอง 26  
36 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 26  
37 โรงเรียนอนุบาลญาริดา สพป. อุดรธานี เขต 4 91 ทอง 26  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 90 ทอง 38  
39 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 90 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านดงพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 38  
42 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป. สกลนคร เขต 3 90 ทอง 38  
43 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 38  
44 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 90 ทอง 38  
45 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 90 ทอง 38  
46 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 90 ทอง 38  
47 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 90 ทอง 38  
48 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 90 ทอง 38  
49 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน สพป. หนองคาย เขต 1 90 ทอง 38  
50 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง 38  
51 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 90 ทอง 38  
52 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 90 ทอง 38  
53 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 89 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 89 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 89 ทอง 53  
58 โรงเรียนบ้านกกตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 88 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 88 ทอง 58  
60 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน