ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 96.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงขวาง สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก สพป. เลย เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ สพป. นครราชสีมา เขต 5 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีนาวา สพป. บึงกาฬ 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 89 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านวังกระแส สพป. นครพนม เขต 1 88.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 87.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนแสวง สพป. อุดรธานี เขต 2 86.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 84.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านติ้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 83.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านบก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 83.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน สพป. สกลนคร เขต 1 83.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.60 ทอง 29  
33 โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.60 ทอง 29  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 83.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านค้อบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน สพป. อุดรธานี เขต 1 83.20 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.20 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 83.20 ทอง 34  
39 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 83 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 1 83 ทอง 39  
43 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต 3 82.80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน สพป. หนองคาย เขต 1 82.80 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 82.80 ทอง 44  
47 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ สพป. สุรินทร์ เขต 1 82.80 ทอง 44  
48 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 82.60 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.60 ทอง 48  
52 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.60 ทอง 48  
53 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด สพป. สกลนคร เขต 3 82.60 ทอง 48  
54 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.60 ทอง 48  
55 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 82.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.40 ทอง 55  
57 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82.40 ทอง 55  
58 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 82.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.20 ทอง 58  
60 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 60  
61 โรงเรียนบ้านซับหมี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน