ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 94.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 94.50 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ สพป. สกลนคร เขต 3 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง 13  
20 โรงเรียนบ้านดอนแดง อ.นาหว้า สพป. นครพนม เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 91 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 85 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ สพป. มหาสารคาม เขต 3 85 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเดิด สพป. ยโสธร เขต 1 85 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 4 84 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 83 ทอง 34  
36 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 40  
44 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 80 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านว่าน สพป. หนองคาย เขต 1 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต สพป. ชัยภูมิ เขต 3 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านกระหวัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 49  
50 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73 เงิน 49  
51 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 73 เงิน 49  
52 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ สพป. อุดรธานี เขต 4 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 71 เงิน 53  
54 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 67 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 2 65 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนบ้านโคกท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 63 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 63 ทองแดง 59  
61 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน