ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 78 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 45 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 44 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต สพป. สกลนคร เขต 1 43 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 43 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 42 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 42 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 42 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 42 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนเมืองที สพป. สุรินทร์ เขต 1 42 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
26 โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน