ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 63 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 62 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 55 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน