ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาโนน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 80.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 75.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนกลุ่มโคกกกยางสร้างกี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 73.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 73.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 72.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 72.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 70.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโดน สพป. มหาสารคาม เขต 2 64.80 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน