ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต 1 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรีง สพป. สุรินทร์ เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 76.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาพู่ สพป. อุดรธานี เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 73.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 68.60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66.40 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65.20 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 5 64.40 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 62.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 61.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 60.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 54.40 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 54.40 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 54 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 53.80 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 53.40 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 53.20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 53 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 52.20 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 52.20 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกตาล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 52 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 51 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 50.80 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 50.60 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 50.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย สพป. สกลนคร เขต 3 - -  
34 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน