ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านศรีนวล สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ยโสธร เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 77 เงิน 16  
18 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหยวก สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสะโน สพป. สุรินทร์ เขต 1 64 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 3 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนหนองแวงยาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 43 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 42 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 42 เข้าร่วม 35  
38 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 42 เข้าร่วม 35  
39 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 41 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 41 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป. บึงกาฬ 41 เข้าร่วม 39  
42 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 40 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 40 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน