ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพาชี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 1 95.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. เลย เขต 1 94.70 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 93.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 92.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 92.50 ทอง 12  
14 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านตะโกโคก สพป. นครราชสีมา เขต 6 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 91.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน สพป. เลย เขต 2 91.50 ทอง 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) สพป. นครพนม เขต 1 91.50 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 91 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 3 89.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 89 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 88.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 88.70 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.70 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 87.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. เลย เขต 3 87.50 ทอง 29  
31 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม สพป. สกลนคร เขต 3 87 ทอง 31  
32 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.90 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 86.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองนกทา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 86.50 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.50 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 86.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 85.90 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.90 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.70 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.70 ทอง 43  
45 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85.70 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านคูบัว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 84.90 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร สพป. อุดรธานี เขต 3 84.90 ทอง 49  
51 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84.70 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.70 ทอง 51  
53 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 84.70 ทอง 51  
54 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 84.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.30 ทอง 55  
56 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. หนองคาย เขต 1 84 ทอง 56  
58 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82.60 ทอง 58  
59 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 - -  
60 โรงเรียนหนองกุงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน