ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพังซ่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านตระมูง สพป. สุรินทร์ เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสระขุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สพป. อุดรธานี เขต 1 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนประชานาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 3 63 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก สพป. มหาสารคาม เขต 2 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 61 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 60 ทองแดง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน