ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.02 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สพป. เลย เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 88.24 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต 2 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.22 ทอง 7  
8 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 86.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 86.78 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. ยโสธร เขต 2 86.74 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 86.10 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 86.06 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.64 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาล 4 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85.62 ทอง 20  
21 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 85.46 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโจด สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกกลอย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 85.10 ทอง 24  
26 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. นครราชสีมา เขต 7 85.02 ทอง 26  
27 โรงเรียนสงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนหมองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 84.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 84.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 84.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 3 84.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 84.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 84.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพป. ขอนแก่น เขต 1 83.92 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.64 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 83.60 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 83.60 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83.28 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.98 ทอง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองโคลน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82.88 ทอง 47  
48 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 82.60 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82.50 ทอง 50  
51 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.30 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านกำแมด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 82 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81.90 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.88 ทอง 54  
55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 81.78 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 81.64 ทอง 56  
57 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 5 81.48 ทอง 58  
59 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 77.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน