ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาโกวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 91.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.60 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ สพป. สุรินทร์ เขต 1 91.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลจารุณี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 90.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนโกและสาขาซำผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 5 90.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 90.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 90.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 87.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเวินบึก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 86.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.80 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.80 ทอง 22  
26 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 85.80 ทอง 22  
27 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 85.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 85.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 85.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 84.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนโนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านนากระแซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 84.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 84.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.40 ทอง 35  
38 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.40 ทอง 35  
39 โรงเรียนบ้านตาล สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 83.40 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 83.40 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 83.40 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 83.40 ทอง 40  
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.40 ทอง 40  
45 โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. เลย เขต 1 83.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82.80 ทอง 46  
47 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านตาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 81.40 ทอง 50  
51 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 81 ทอง 51  
52 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80.60 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านพลไว สพป. ยโสธร เขต 1 80.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สพป. เลย เขต 3 79.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 79.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 78.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 78.40 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน