ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) สพป. ยโสธร เขต 1 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 86.60 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม สพป. สกลนคร เขต 3 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 84.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 84.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 3 84.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 83.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 83.40 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 83.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 82.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 82.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 33  
38 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 82 ทอง 33  
39 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 81.80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านหนองแสน สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.80 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.80 ทอง 39  
43 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 81.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อ สพป. ขอนแก่น เขต 4 81.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 81.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 81.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.20 ทอง 45  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 80.80 ทอง 48  
49 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 80.80 ทอง 48  
50 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 80.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 80.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.20 ทอง 51  
53 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 79.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนบ้านดอนฮี สพป. ยโสธร เขต 2 79.20 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านเค็ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 78.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.80 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านบูรพา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 77.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย สพป. อุดรธานี เขต 4 67.80 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน