ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 88.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 87.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 87.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 87.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 86.90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 86.70 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาคอย สพป. สกลนคร เขต 3 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา สพป. นครพนม เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 84.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 82.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแท่นพระ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. อุดรธานี เขต 4 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 81.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. เลย เขต 2 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.90 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 80.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านมูลนาค สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.10 ทอง 30  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา สพป. ยโสธร เขต 1 79.80 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านห้วยหัน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 79.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 1 78.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 78.50 เงิน 38  
39 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 78.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านแมด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 78.20 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. นครพนม เขต 2 77.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 77.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.20 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 77.10 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 76.90 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 76.90 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 76.80 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 76.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 76.40 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 75.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.40 เงิน 53  
55 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 75.40 เงิน 53  
56 โรงเรียนบ้านหลักด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 3 75.10 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านแดง สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.90 เงิน 57  
58 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 73.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 72.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 72.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนอุดรวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน