ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สพป. มุกดาหาร 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 74 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 11  
14 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 11  
15 โรงเรียนบ้านนาสะแบง สพป. บึงกาฬ 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 73 เงิน 15  
18 โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 73 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 66 ทองแดง 20  
24 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 66 ทองแดง 20  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 65 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนบ้านงูเหลือม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 65 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 25  
30 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 65 ทองแดง 25  
31 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ยโสธร เขต 1 65 ทองแดง 25  
32 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 65 ทองแดง 25  
33 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 25  
34 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 65 ทองแดง 25  
35 โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง สพป. อุดรธานี เขต 3 65 ทองแดง 25  
36 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 25  
37 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 65 ทองแดง 25  
38 โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 2 65 ทองแดง 25  
39 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 65 ทองแดง 25  
40 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 65 ทองแดง 25  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 64 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 64 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 64 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 64 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 64 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 64 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 64 ทองแดง 41  
48 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 64 ทองแดง 41  
49 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 41  
50 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 63 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 63 ทองแดง 50  
55 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 62 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 62 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 62 ทองแดง 55  
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม สพป. สกลนคร เขต 3 62 ทองแดง 55  
59 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. มหาสารคาม เขต 3 62 ทองแดง 55  
60 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 62 ทองแดง 55  
61 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน