ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 89.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านราชธานี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) สพป. ยโสธร เขต 2 87.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 87.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองย่างงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 86.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง สพป. บึงกาฬ 86.50 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. สกลนคร เขต 3 83.66 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านนาคลอง สพป. อุดรธานี เขต 1 83.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหวาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.50 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83.30 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก สพป. ขอนแก่น เขต 3 83.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต 2 83 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านสุขเกษม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82.70 ทอง 32  
33 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 82.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 82.40 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 82.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม สพป. นครพนม เขต 1 81.66 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 81.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 81.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 81.20 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 81.20 ทอง 40  
43 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 43  
44 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 80.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 78.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม สพป. อุดรธานี เขต 4 78.20 เงิน 47  
49 โรงเรียนนามูลวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 4 76.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านหนองพญา สพป. สุรินทร์ เขต 1 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74.80 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 66.20 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 - -  
55 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน