ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 89.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 88.50 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 87.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 86.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 86.75 ทอง 11  
13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.75 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 85.75 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.25 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 85.25 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 84.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 84.75 ทอง 21  
23 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 84.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84.25 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 3 83.25 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 83.25 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81.75 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านอีเลิศ สพป. เลย เขต 2 81.50 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโคกเทียม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 81.50 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 สพป. ยโสธร เขต 2 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 80.75 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 40  
41 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 80.25 ทอง 41  
42 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 42  
45 โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 80 ทอง 42  
46 โรงเรียนบ้านพะไล สพป. นครราชสีมา เขต 1 80 ทอง 42  
47 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 42  
48 โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 80 ทอง 42  
49 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 42  
50 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 42  
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 80 ทอง 42  
52 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 70 เงิน 52  
53 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 - -  
54 โรงเรียนหนองไฮวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน