ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทราย สพป. บึงกาฬ 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 95 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน สพป. อุดรธานี เขต 1 95 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 95 ทอง 4  
12 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 95 ทอง 4  
13 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 95 ทอง 4  
14 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 95 ทอง 4  
15 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 95 ทอง 4  
16 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 95 ทอง 4  
17 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 95 ทอง 4  
18 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 95 ทอง 4  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 94 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 94 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 94 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 94 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 2 94 ทอง 19  
26 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 94 ทอง 19  
27 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 94 ทอง 19  
28 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 94 ทอง 19  
29 โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 94 ทอง 19  
30 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 19  
31 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 94 ทอง 19  
32 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 94 ทอง 19  
33 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง 19  
34 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 94 ทอง 19  
35 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง 19  
36 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 19  
37 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 94 ทอง 19  
38 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 94 ทอง 19  
39 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 19  
40 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 94 ทอง 19  
41 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 78 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 78 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 68 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 68 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 68 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 68 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนโพง สพป. ยโสธร เขต 2 68 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 58 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 55 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน