ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา สพป. สกลนคร เขต 3 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด สพป. ขอนแก่น เขต 3 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 89.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สพป. บึงกาฬ 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 87.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 85.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบาระแนะ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 84.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 83.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 82.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 82.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 7 80.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหมากมาย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 79.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 78.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนโพง สพป. ยโสธร เขต 2 77.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 77.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านโคกลาด สพป. อุดรธานี เขต 1 77.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 76.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านคอนกาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 75.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 75 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 72.60 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. สุรินทร์ เขต 1 72.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านผือฮี สพป. ยโสธร เขต 1 71.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 71.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 70.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 67.80 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67.80 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 67.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 66.60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 65.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 61.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 60 ทองแดง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน