ผลการแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีขวัญเมือง สพป. อุดรธานี เขต 3 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านลอมคอม สพป. ขอนแก่น เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ สพป. บึงกาฬ 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 21  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) สพป. นครราชสีมา เขต 7 83 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านกุดขนวน สพป. อุดรธานี เขต 2 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) สพป. สุรินทร์ เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 78 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 32  
35 โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 5 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน