ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 91.55 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย สพป. สกลนคร เขต 1 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหงอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 88.91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบอน สพป. สุรินทร์ เขต 2 88.43 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 87.62 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 87.23 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลุมพุก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 87.14 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 86.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 3 85.86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 85.53 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 84.39 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 84.03 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 2 83.86 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. ขอนแก่น เขต 1 82.84 ทอง 15  
16 โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.38 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 82.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.47 ทอง 20  
21 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.72 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 79.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 79.05 เงิน 24  
25 โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 78.13 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าช่วง สพป. อุดรธานี เขต 3 77.61 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 77.61 เงิน 26  
28 โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 76.31 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.18 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 75.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านพงแขม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 74.86 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 74.41 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 74.38 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองศาลาป่าชาด สพป. ชัยภูมิ เขต 2 74.01 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านทวารไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 73.86 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 73.53 เงิน 36  
37 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73.51 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านโคกก่อง สพป. อุดรธานี เขต 2 72.85 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 72.47 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 72.08 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. นครราชสีมา เขต 5 71.96 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู สพป. อุดรธานี เขต 4 71.76 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 70.88 เงิน 43  
44 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม สพป. อุดรธานี เขต 1 67.31 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 66.56 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองบาก สพป. ยโสธร เขต 2 66.53 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน สพป. ขอนแก่น เขต 2 66 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 65.33 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านดอนกระทิง-ศรีษะช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 1 64.62 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านถ่อน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 64.53 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 64.48 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 64.18 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 64.03 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านคลองใบพัด สพป. นครราชสีมา เขต 3 63.63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนบ้านท่าบม สพป. เลย เขต 1 63.25 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านหนองสาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 62.73 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 62.06 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.70 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง สพป. หนองคาย เขต 2 61.02 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป. บึงกาฬ 60.48 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน