ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ สพป. มหาสารคาม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบัวโคก สพป. สุรินทร์ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ สพป. ยโสธร เขต 2 92.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 85.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพป. ขอนแก่น เขต 4 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 85.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 85.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 85.60 ทอง 9  
14 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 85.60 ทอง 9  
15 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 85.60 ทอง 9  
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. นครราชสีมา เขต 6 85.60 ทอง 9  
17 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 85.60 ทอง 9  
18 โรงเรียนบ้านนาวัว สพป. เลย เขต 2 85.60 ทอง 9  
19 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 85.60 ทอง 9  
20 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 85.60 ทอง 9  
21 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 85.60 ทอง 9  
22 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 85.60 ทอง 9  
23 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง 9  
24 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 85.60 ทอง 9  
25 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 85.60 ทอง 9  
26 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 85.60 ทอง 9  
27 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 85.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 85.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุดรธานี เขต 3 85.20 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านป่าชัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85.20 ทอง 27  
32 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 85.20 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 85.20 ทอง 27  
34 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.20 ทอง 27  
35 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 85.20 ทอง 27  
36 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 85.20 ทอง 27  
37 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน สพป. หนองคาย เขต 1 85.20 ทอง 27  
38 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.20 ทอง 27  
39 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 85.20 ทอง 27  
40 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 85.20 ทอง 27  
41 โรงเรียนหนองโพดวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85.20 ทอง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน