ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 90.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 89.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 87.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 86.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน สพป. นครพนม เขต 1 86.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 85.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนจระเข้หินฯ สพป. นครราชสีมา เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 84.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด สพป. นครราชสีมา เขต 6 84.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 83.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 83.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 83.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. เลย เขต 2 82.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 82.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 82.10 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 81.80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง สพป. อุดรธานี เขต 1 81.80 ทอง 33  
36 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81.80 ทอง 33  
37 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 81.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านอากาศ สพป. สกลนคร เขต 3 81.60 ทอง 37  
39 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 81.60 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 81.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 80.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 80.80 ทอง 42  
44 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.60 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 44  
46 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 80.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 80.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 80 ทอง 48  
49 โรงเรียนหนองแหน สพป. ยโสธร เขต 2 80 ทอง 48  
50 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 48  
51 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80 ทอง 48  
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา34 สพป. ขอนแก่น เขต 4 80 ทอง 48  
53 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 78.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 78.20 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 78 เงิน 55  
57 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ สพป. ยโสธร เขต 1 77.20 เงิน 57  
58 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 73.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.80 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน