ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 94 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านดอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 94 ทอง 5  
8 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ สพป. ยโสธร เขต 1 94 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 93 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 92 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 92 ทอง 13  
18 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 92 ทอง 13  
19 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส สพป. เลย เขต 3 91 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 91 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 90 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 90 ทอง 22  
26 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 90 ทอง 22  
27 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 89 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. สกลนคร เขต 1 89 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 89 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 88 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง 31  
34 โรงเรียนบ้านตรางสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 87 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 87 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 85 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 85 ทอง 38  
40 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 85 ทอง 38  
41 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 85 ทอง 38  
42 โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 84 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน สพป. มหาสารคาม เขต 2 83 ทอง 43  
45 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 43  
46 โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 83 ทอง 43  
47 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 43  
48 โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 43  
49 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 43  
50 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 83 ทอง 43  
51 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 82 ทอง 51  
54 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 81 ทอง 54  
56 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 81 ทอง 54  
57 โรงเรียนบ้านบึงสาร สพป. นครราชสีมา เขต 1 81 ทอง 54  
58 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 81 ทอง 54  
59 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 54  
60 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 81 ทอง 54  
61 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน