ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจันลา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย สพป. อุดรธานี เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 92 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนายาง สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 8  
14 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 91 ทอง 8  
15 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ สพป. ยโสธร เขต 2 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง 15  
18 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 90 ทอง 15  
19 โรงเรียนบ้านคำฮี สพป. ยโสธร เขต 1 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สพป. หนองคาย เขต 1 89 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 88 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 88 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป. สกลนคร เขต 3 88 ทอง 23  
27 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 88 ทอง 23  
28 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย สพป. สกลนคร เขต 1 87 ทอง 28  
33 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. นครพนม เขต 1 87 ทอง 28  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 86 ทอง 34  
35 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 86 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านตรมไพร สพป. สุรินทร์ เขต 1 86 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 86 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 86 ทอง 34  
39 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 85 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 85 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านโคกแปะ สพป. ขอนแก่น เขต 1 85 ทอง 39  
43 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 85 ทอง 39  
44 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 44  
46 โรงเรียนบ้านพอก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 44  
47 โรงเรียนบ้านสระครก สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 44  
48 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 84 ทอง 44  
49 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 44  
50 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 84 ทอง 44  
51 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 44  
52 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 84 ทอง 44  
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 53  
54 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 83 ทอง 53  
55 โรงเรียนบ้านอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 53  
56 โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 53  
57 โรงเรียนบ้านโนนบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 83 ทอง 53  
58 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 83 ทอง 53  
59 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 82 ทอง 59  
60 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 82 ทอง 59  
61 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 81 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน