ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต 2 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 85 ทอง 10  
15 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด สพป. เลย เขต 2 85 ทอง 10  
16 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 5 85 ทอง 10  
17 โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 85 ทอง 10  
18 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 85 ทอง 10  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 10  
20 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง สพป. เลย เขต 1 84 ทอง 20  
23 โรงเรียนชุมชนวัดรวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 84 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 84 ทอง 20  
25 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 84 ทอง 20  
26 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 20  
27 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84 ทอง 20  
28 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. อุดรธานี เขต 1 84 ทอง 20  
29 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 20  
30 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 84 ทอง 20  
31 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป. บึงกาฬ 84 ทอง 20  
32 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 84 ทอง 20  
33 โรงเรียนบ้านโพนแดง สพป. นครพนม เขต 2 84 ทอง 20  
34 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 84 ทอง 20  
35 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 84 ทอง 20  
36 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 84 ทอง 20  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 83 ทอง 37  
38 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 83 ทอง 37  
39 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 83 ทอง 37  
40 โรงเรียนบ้านช้าง สพป. อุดรธานี เขต 3 83 ทอง 37  
41 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 83 ทอง 37  
42 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ สพป. ยโสธร เขต 1 83 ทอง 37  
43 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 83 ทอง 37  
44 โรงเรียนบ้านบะ สพป. มุกดาหาร 83 ทอง 37  
45 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 83 ทอง 37  
46 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 37  
47 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 83 ทอง 37  
48 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 83 ทอง 37  
49 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม สพป. ยโสธร เขต 2 83 ทอง 37  
50 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 83 ทอง 37  
51 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83 ทอง 37  
52 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 37  
53 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 83 ทอง 37  
54 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 83 ทอง 37  
55 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 4 82 ทอง 55  
57 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 55  
58 โรงเรียนเหรียญทองวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 82 ทอง 55  
59 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร สพป. ขอนแก่น เขต 3 79 เงิน 59  
61 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน