ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านราชมุนี สพป. ยโสธร เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองตูม สพป. อุดรธานี เขต 1 85.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก สพป. เลย เขต 1 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไก่นา สพป. มหาสารคาม เขต 2 84.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 84.80 ทอง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 84.80 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 84.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 84.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 84.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ สพป. มุกดาหาร 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 83.30 ทอง 22  
23 โรงเรียนโป่งกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. อุดรธานี เขต 2 82.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก สพป. หนองคาย เขต 1 82.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต 2 82.80 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านหนองปิง สพป. ขอนแก่น เขต 1 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านนาป่ง สพป. นครพนม เขต 1 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 81.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 2 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 80.80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านศาลาน้อย สพป. เลย เขต 3 80.80 ทอง 38  
41 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 80.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนชุมชนกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 80.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 80.20 ทอง 43  
45 โรงเรียน บ้านนาแค สพป. นครราชสีมา เขต 6 80 ทอง 45  
46 โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 2 79.80 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 79.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนปอแดงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 79.60 เงิน 47  
49 โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 2 79.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านโสกแต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 79.30 เงิน 50  
51 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 79 เงิน 51  
52 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 78 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 78 เงิน 53  
55 โรงเรียนสุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. นครราชสีมา เขต 1 77.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.40 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 76.40 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านยางหวาย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 76 เงิน 58  
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.60 เงิน 59  
60 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 72.80 เงิน 60  
61 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 72.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน