ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 65.40 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต 1 56.80 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 56.20 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 55.60 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 55.40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 54.40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 54 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน