สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองปล้อง 29 6 1 1 36
2 บ้านลาดชุมพล 28 7 3 1 38
3 บ้านท่าหินโงม 18 5 2 0 25
4 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 15 4 3 3 22
5 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 14 2 0 0 16
6 บ้านกุดชุมแสง 13 7 2 0 22
7 บ้านยางหวาย 13 3 0 0 16
8 สาคริชวิทยา 13 0 0 0 13
9 หนองนาแซงวิทยา 12 8 2 1 22
10 อนุบาลชัยภูมิ 12 2 1 0 15
11 แหลมทองผดุงวิทย์ 11 5 1 0 17
12 บ้านแก้งยาว 11 2 2 1 15
13 บ้านหนองอ้อ 11 2 1 0 14
14 บ้านโคกกรวดหนองพวง 10 6 2 0 18
15 ชุมชนบ้านหนองแวง 10 4 1 0 15
16 บ้านโหล่นสามัคคี 10 4 0 0 14
17 บ้านชีลองใต้ 10 3 3 0 16
18 สุนทรวัฒนา 10 2 0 0 12
19 บ้านหัวนาคำ 10 1 0 1 11
20 บ้านโนนสะอาด 10 0 1 0 11
21 บ้านช่อระกา 9 6 2 2 17
22 บ้านลาดใหญ่ 9 6 1 2 16
23 บ้านห้วยกุ่ม 9 4 3 0 16
24 บ้านพัฒนาสามัคคี 9 2 1 0 12
25 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 8 3 2 0 13
26 บ้านโนนเปลือย 8 3 1 0 12
27 บ้านหนองไฮโคกสง่า 8 2 2 0 12
28 บ้านนารี 8 2 1 0 11
29 บ้านเจาทอง 8 2 0 0 10
30 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 8 1 0 0 9
31 อนุบาลศักดิ์ปทุม 8 1 0 0 9
32 บ้านห้วยบงเหนือ 8 0 2 0 10
33 บ้านนางแดด 8 0 0 0 8
34 บ้านปรางค์มะค่า 7 4 2 1 13
35 บ้านหนองหอย 7 2 0 0 9
36 บ้านหินกอง 7 1 0 0 8
37 บ้านลาดไทรงาม 7 0 0 0 7
38 อนุบาลบ้านเขว้า 7 0 0 0 7
39 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 6 5 0 0 11
40 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 6 4 0 0 10
41 ฉิมพลีวิทยา 6 3 0 0 9
42 บ้านห้วยหัน 6 2 0 0 8
43 สหราษฎร์นุเคราะห์ 6 2 0 0 8
44 บ้านวังโพน 6 1 0 1 7
45 คุรุประชานุกูล 6 0 3 0 9
46 บ้านค่ายหางเรียง 6 0 2 0 8
47 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 6 0 0 0 6
48 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 6 0 0 0 6
49 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 5 4 0 0 9
50 โนนสำราญวิทยา 5 3 2 1 10
51 โนนน้อยแผ่นดินทอง 5 2 2 0 9
52 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 5 2 2 0 9
53 บ้านลาดผักหนาม 5 2 1 0 8
54 บ้านกุดหูลิง 5 2 1 0 8
55 บ้านคลองจันลา 5 2 0 0 7
56 บ้านนางแดดเหนือ 5 1 1 0 7
57 ไทยรัฐวิทยา 19 5 1 0 1 6
58 เทศบาล 4 5 1 0 0 6
59 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 5 1 0 0 6
60 ชุมชนบ้านโสก 5 1 0 0 6
61 บ้านราษฎร์ดำเนิน 5 0 2 0 7
62 หินเหิบซับภูทอง 5 0 0 0 5
63 บ้านซับชมภู 5 0 0 0 5
64 บ้านกุดละลม 5 0 0 0 5
65 บ้านเล่าวิทยาคาร 4 2 0 0 6
66 บ้านหินลาด 4 1 1 0 6
67 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 4 1 0 1 5
68 บ้านม่วงเงาะ 4 1 0 1 5
69 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 4 1 0 0 5
70 บ้านวังปลาฝา 4 0 0 0 4
71 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 4 0 0 0 4
72 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 0 0 0 4
73 บ้านซับม่วง 4 0 0 0 4
74 บ้านกุดไผ่ 4 0 0 0 4
75 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 4 0 0 0 4
76 บ้านนาทุ่งใหญ่ 4 0 0 0 4
77 บ้านห้วยหว้า 3 3 0 0 6
78 บ้านหนองกระทุ่ม 3 2 1 0 6
79 บ้านชีลองเหนือ 3 2 1 0 6
80 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 3 2 1 0 6
81 บ้านบ่อทอง 3 2 1 0 6
82 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 3 2 1 0 6
83 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 3 1 1 0 5
84 ท่าแกวิทยากร 3 1 0 1 4
85 บ้านโนนโพธิ์ 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 3 1 0 0 4
87 ราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
88 บ้านโนนถาวร 3 1 0 0 4
89 บ้านห้วยกนทา 3 1 0 0 4
90 บ้านโนนม่วง 3 1 0 0 4
91 หนองตาไก้วิทยากร 3 1 0 0 4
92 บ้านโนนผักหวาน 3 0 1 0 4
93 แจ้งตราดคลองไทร 3 0 0 1 3
94 บ้านนาอินทร์แต่ง 3 0 0 0 3
95 บ้านห้วยม่วง 3 0 0 0 3
96 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 2 3 0 0 5
97 โพนทองพิทยา 2 3 0 0 5
98 บ้านวังตะกู 2 2 1 0 5
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 2 2 1 0 5
100 บ้านคอนสวรรค์ 2 2 0 1 4
101 อนุบาลเรืองชาญ 2 2 0 1 4
102 บ้านโคกสง่า 2 2 0 0 4
103 บ้านเขว้าศึกษา 2 2 0 0 4
104 บ้านนาเจริญ 2 2 0 0 4
105 บ้านหนองแหนดอนกู่ 2 2 0 0 4
106 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 2 1 0 1 3
107 บ้านซับรวงไทร 2 1 0 0 3
108 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 2 1 0 0 3
109 บ้านโนนศรีสง่า 2 1 0 0 3
110 บ้านนาฝาย 2 1 0 0 3
111 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
112 บ้านหลุบโพธิ์ 2 1 0 0 3
113 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 1 0 0 3
114 อนุบาลหนองบัวแดง 2 1 0 0 3
115 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 2 0 2 0 4
116 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 2 0 1 0 3
117 บ้านหนองไฮเหนือ 2 0 1 0 3
118 หนองสระสำราญราษฎร์ 2 0 1 0 3
119 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 1 0 3
120 บ้านนามน 2 0 0 2 2
121 บ้านโสกรัง 2 0 0 1 2
122 บ้านขี้เหล็กใหญ่ 2 0 0 0 2
123 บ้านป่ายาง 2 0 0 0 2
124 บ้านวังกุ่ม 2 0 0 0 2
125 บ้านหนองแห้วพัฒนา 2 0 0 0 2
126 บ้านนาอุดม 2 0 0 0 2
127 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
128 บ้านห้วยบงใต้ 2 0 0 0 2
129 บ้านโนนลาน 2 0 0 0 2
130 บ้านโนนเหม่า 2 0 0 0 2
131 บ้านเสี้ยวน้อย 1 5 1 0 7
132 บ้านสำราญ 1 3 0 0 4
133 บ้านหว้าเฒ่า 1 3 0 0 4
134 บ้านหนองลุมพุก 1 2 0 0 3
135 ห้วยต้อนวิทยา 1 2 0 0 3
136 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1 1 1 0 3
137 บ้านทรัพย์เจริญ 1 1 1 0 3
138 บ้านหนองสะแก 1 1 1 0 3
139 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 1 0 3
140 บ้านนาสีนวล 1 1 0 1 2
141 บ้านกุดเวียน 1 1 0 0 2
142 บ้านคลองเจริญ 1 1 0 0 2
143 บ้านลำชี 1 1 0 0 2
144 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1 1 0 0 2
145 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
146 บ้านภูนกเขียน 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 0 2
148 ชุมพลสวรรค์วิทยา 1 1 0 0 2
149 บ้านกุดโง้ง 1 1 0 0 2
150 บ้านลาดใต้ 1 1 0 0 2
151 บ้านห้วยไผ่ใต้ 1 1 0 0 2
152 สหประชาสรร 1 1 0 0 2
153 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
154 บ้านซับสีทอง 1 0 1 0 2
155 บ้านฝาย 1 0 1 0 2
156 บ้านหนองบัวขาว 1 0 1 0 2
157 ศรีสว่างสามัคคี 1 0 1 0 2
158 บ้านหนองไห 1 0 0 1 1
159 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 1 0 0 1 1
160 บ้านนาเสียวหนองชาติ 1 0 0 0 1
161 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนศรีทอง 1 0 0 0 1
163 โสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
164 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
165 บ้านโสกมูลนาค 1 0 0 0 1
166 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
167 บ้านกุดฉนวน 1 0 0 0 1
168 บ้านกุดยาง 1 0 0 0 1
169 บ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 1 0 0 0 1
170 บ้านต้อน 1 0 0 0 1
171 บ้านท่าฉาง 1 0 0 0 1
172 บ้านผือวิทยายน 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
174 บ้านหนองโนน้อย 1 0 0 0 1
175 บ้านห้วยตะแคง 1 0 0 0 1
176 บ้านห้วยผักหนาม 1 0 0 0 1
177 บ้านโนนกอก 1 0 0 0 1
178 บ้านโนนตูม 1 0 0 0 1
179 บ้านโปร่งโก 1 0 0 0 1
180 หนองบัวบานเย็นวิทยา 1 0 0 0 1
181 ไทรงามผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
182 บ้านนาวัง 0 2 1 0 3
183 บ้านนาฮี 0 2 1 0 3
184 บ้านห้วยหมากแดง 0 2 1 0 3
185 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 2 1 0 3
186 บ้านดอนหันวิทยา 0 2 0 1 2
187 กะพี้ดอนขวางวิทยา 0 2 0 0 2
188 นาเสียวศึกษาคาร 0 2 0 0 2
189 บ้านขวาน้อย 0 2 0 0 2
190 บ้านแจ้งน้อย 0 2 0 0 2
191 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 0 2 0 0 2
192 บ้านปากห้วยเดื่อ 0 1 1 0 2
193 โนนหว้านไพล 0 1 1 0 2
194 บ้านท่าวังย่างควาย 0 1 0 0 1
195 บ้านท่าข่อย 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 1 0 0 1
197 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 1 0 0 1
198 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
199 บ้านหนองไผ่พัฒนา 0 1 0 0 1
200 บ้านห้วยร่วม 0 1 0 0 1
201 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
202 บ้านซับพระไวย์ 0 0 2 0 2
203 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 2 0 2
204 บ้านนาระยะพัฒนา 0 0 1 0 1
205 บ้านสะพุงเหนือ 0 0 1 0 1
206 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 1 0 1
207 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 1 0
รวม 779 272 97 31 1,148