การลงทะเบียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่

1. ให้ทุกศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 คน มาฟังคำชี้แจงและปฏิบัติการลงทะเบียนตัวแทนการแข่งขันระดับศูนย์ฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 2558

2.  โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ หากมีข้อมูลผิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ระดับศูนย์ฯ แก้ไข ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 กันยายน 2558

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 14:13 น.