สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 10 3 3 16 21 5 0 0 26
2 บ้านหนองคูขาด 5 4 4 13 15 5 0 2 20
3 หลักเมืองมหาสารคาม 5 1 2 8 20 6 1 1 27
4 บ้านหนองคู 4 5 0 9 16 7 0 0 23
5 บ้านโนนเกษตร 4 2 2 8 14 2 1 0 17
6 บ้านเหล่าจั่นนาภู 4 2 1 7 11 5 0 0 16
7 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 4 1 5 10 14 7 0 0 21
8 อนุบาลกิติยา 4 1 2 7 12 4 3 1 19
9 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 3 8 4 15 24 6 2 3 32
10 อนุบาลกันทรวิชัย 3 3 2 8 14 6 2 4 22
11 บ้านขามเฒ่า 3 3 1 7 10 0 0 1 10
12 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 3 2 2 7 11 2 0 4 13
13 บ้านหินลาด 3 2 2 7 8 2 1 2 11
14 บ้านโคกบัวค้อ 3 1 2 6 12 3 1 2 16
15 บ้านโนนทองโนนสะอาด 3 1 2 6 10 2 0 0 12
16 อนุบาลมหาสารคาม 3 1 0 4 6 4 0 2 10
17 พระกุมารมหาสารคาม 2 5 2 9 20 2 0 0 22
18 บ้านหนองหว้าโนนทอง 2 5 1 8 9 2 0 0 11
19 บ้านโคกล่าม 2 3 1 6 7 1 0 0 8
20 บ้านหนองโนอีดำ 2 2 0 4 7 2 1 2 10
21 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 2 1 2 5 10 3 0 0 13
22 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 2 1 2 5 7 1 0 0 8
23 บ้านหนองแวงหนองตุ 2 1 1 4 8 2 0 0 10
24 บ้านหนองจิก 2 1 1 4 6 1 0 0 7
25 บ้านวังแสง 2 1 1 4 5 5 0 0 10
26 บ้านมะกอก 2 1 0 3 5 1 0 0 6
27 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 2 0 1 3 9 0 0 1 9
28 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 2 0 1 3 7 0 1 0 8
29 บ้านเก่าใหม่ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
30 บ้านดอนพยอม 2 0 0 2 6 0 1 1 7
31 บ้านดงน้อย 2 0 0 2 3 2 0 4 5
32 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 1 3 2 6 8 1 1 2 10
33 บ้านหนองโก 1 2 2 5 7 2 0 1 9
34 เทศบาลบ้านส่องนางใย 1 2 1 4 5 2 0 0 7
35 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1 2 0 3 6 0 1 0 7
36 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 1 2 0 3 5 0 0 1 5
37 บ้านวังบัวสามัคคี 1 1 1 3 9 0 0 0 9
38 บ้านหนองขามแสบง 1 1 1 3 6 1 0 0 7
39 บ้านซองแมว 1 1 1 3 5 1 0 2 6
40 บ้านติ้วสันติสุข 1 1 0 2 5 0 0 0 5
41 บ้านหนองโจดสวนมอน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านดอนตูมดอนโด 1 1 0 2 3 0 0 0 3
43 บ้านนาดีศรีสุข 1 0 2 3 9 1 0 1 10
44 วันครู2502 1 0 1 2 6 2 0 0 8
45 บ้านวังไฮวังทอง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
46 บ้านโนนทอง 1 0 1 2 2 0 0 0 2
47 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 0 1 2 1 2 0 0 3
48 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 7 0 1 0 8
49 บ้านดงมัน 1 0 0 1 6 1 0 1 7
50 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 1 0 0 1 4 1 0 1 5
51 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 1 0 0 1 3 2 0 0 5
52 บ้านแดง 1 0 0 1 3 0 1 0 4
53 บ้านโขงใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
54 บ้านหัวขัว 1 0 0 1 2 1 0 1 3
55 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
57 บ้านวังปลาโด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 บ้านโคกกุง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
61 บ้านจำนัก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านคอกม้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหนองอุ่ม 0 2 2 4 9 1 1 0 11
67 บ้านภูดิน 0 2 0 2 9 6 0 1 15
68 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 0 2 0 2 6 1 1 0 8
69 บ้านท่าขอนยาง 0 2 0 2 5 1 0 0 6
70 บ้านเขวาใหญ่ 0 1 1 2 9 2 0 0 11
71 บ้านท่าสองคอน 0 1 1 2 3 3 1 2 7
72 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
73 บ้านท่าตูมดอนเรือ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
74 บ้านตำแยหนองคู 0 1 0 1 3 0 0 0 3
75 ชุมชนมิตรภาพ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านโสกภารา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
78 บ้านดอนก่อ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
79 บ้านร่วมใจ 1 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 1 1 2 0 0 3
81 เทศบาลบ้านค้อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
82 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 0 0 2 2 5 2 0 1 7
83 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 0 0 1 1 7 1 0 0 8
84 เทศบาลโพธิ์ศรี 0 0 1 1 4 1 0 0 5
85 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 1 1 3 4 1 1 8
86 บ้านทัน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
87 บ้านหนองสิม 0 0 1 1 2 2 0 0 4
88 บ้านหนองเจริญ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
89 บ้านพงโพด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
90 บ้านเหล่าผักหวาน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านท่าปะทายโนนตูม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 ชุมชนบ้านดงเค็ง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
94 ชุมชนบ้านหมากค่า 0 0 1 1 1 2 0 0 3
95 บ้านหนองเขื่อนช้าง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
96 บ้านเหล่าโง้ง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
97 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
98 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 0 0 1 1 1 0 2 1 3
99 บ้านเปลือยหนองตูบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 บ้านหันเชียงเหียน 0 0 0 0 6 2 0 0 8
101 บ้านไส้จ่อ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
102 บ้านดอนงัว 0 0 0 0 4 4 1 1 9
103 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
104 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
105 มัธยมชาญวิทยา 0 0 0 0 3 3 0 1 6
106 บ้านเหล่ายาว 0 0 0 0 3 2 1 1 6
107 บ้านหนองตื่น 0 0 0 0 3 2 0 1 5
108 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
109 อนุบาลแกดำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
110 บ้านใคร่นุ่น 0 0 0 0 3 0 0 0 3
111 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
112 บ้านเกิ้ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
113 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
114 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านนาสีนวน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านเม่นใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
117 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
118 เทศบาลบ้านแมด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 0 0 0 0 2 0 0 0 2
121 บ้านดอนนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 บ้านส้มโฮง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 อนุบาลพรเทพ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านหนองกุงเต่า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
125 บ้านเชือกคุยเพ็ก 0 0 0 0 1 3 0 1 4
126 ชุมชนบ้านมะค่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
127 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
128 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
129 บ้านโดท่างาม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
130 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 อนุบาลบรบือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
132 บ้านศาลา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 นิคมบ้านหัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านดอนหน่อง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านบัวมาศ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านหนองหล่ม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านโขงกุดหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านโคกไร่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 0 0 0 0 1 0 1 2 2
144 บ้านหนองโดนหอกลอง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
146 บ้านกุดแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านดอนบม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านอุปราช 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโพนละออม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 0 0 0 0 4 0 0 4
155 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 0 0 0 0 2 0 1 2
156 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
157 บ้านสมศรี 0 0 0 0 0 1 1 1 2
158 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
159 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านโคกลิ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านโนนศรีภิบาล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
171 บ้านยางสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
172 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 0 0 0 0 3 0
174 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 128 98 87 313 651 233 43 69 927