สูจิบัตรการแข่งขันฯระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาปฐมวัย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ศิลปะ(ดนตรี) ศิลปะ(นาฏศิลป์)
การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 18:38 น.