การแก้ไข เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนระดับภาค
ขั้นตอนการดำเนินการ โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร จัดทำเอกสารการเปลี่ยนตัว ทำหนังสือนำส่งของโรงเรียน ลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-21 พฤศจิกายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  [เอกสารการเปลี่ยนตัว] 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:16 น.