เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ลำดับที่แข่งขัน
สพป.นครราชสีมา เขต1 ได้ลำดับแข่งขันที่ 50
วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 15:24 น.
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม
แจ้งให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุม ที่ http://www.esan65.sillapa.net/sp-nma1/ หากพบข้อผิดพลาด แจ้งแก้ไขที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

2.ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดสุรินทร์ หากไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ให้แจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ขอสละสิทธิ์การแข่งขัน หากพ้นกำหนดดังกล่าว ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้

3. สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ที่ http://www.esan65.sillapa.net/sp-nma1/ และ http://www.esan65.sillapa.net/
วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:05 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการแข่งขัน

เรียนทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีม

    ในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้กำหนดเพิ่มเติมรายละเอียด การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  กิจกรรมพื้นเมือง  และคอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.korat-ed1.info/eoffice53/viewtopic.php?f=153&t=20563&sid=530607f3b8a5b904186d0b7ca9506de5 

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:29 น.
ข้อกำหนดเพิ่มเติม computer 58

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

          คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมและหัวข้อการแข่งขันจากการประชุมคณะกรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  วันที่ 18 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุขานารี ดังนี้

 1. ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
  1. นักเรียนสามารถเข้าไปติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันด้วย CD หรือ DVD เท่านั้น   ก่อนการแข่งขันได้ 1 ชั่วโมง (เวลา 08.00 – 09.00)  ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการตัดสิน และส่งแผ่นให้คณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้
  2. ให้ทีมที่เข้าแข่งขันที่ต้องใช้ไมโครโฟน หูฟังและ จอยสติ๊ก ให้จัดเตรียมอุปกรณ์มาเอง

       2. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7   Microsoft Office  2010 (เมนูภาษาอังกฤษ) ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำ Microsoft Office  version อื่นมาติดตั้งได้โดยนำมาเอง

       3. หัวข้อการแข่งขันแต่ละรายการแข่งขัน

          4.1 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ป.1 - 3   กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน        

 • ในหลวงของเรา
 • เด็กดีที่หนูอยากเป็น
 • ครอบครัวสุขสันต์

4.2 การใช้โปรแกรมนำเสนอ ป. 4 - 6  กำหนด 4 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน     

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยม 12 ประการ

4.3  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1 –และ  ม.1 –3 จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน

 • ห้องนอน
 • ห้องรับแขก
 • ห้องทำงาน
  1. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป. 4 - 6
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • อาเซียน
 • สิ่งแวดล้อม

4.5 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 –3

 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • อาเซียน
 • สิ่งแวดล้อม

4.6 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น  (2D Animation) ม.1- 3

 • โตไปไม่โกง

4.7 การสร้าง Web แบบ Web Editor  ป. 4 – 6 และ  ม.1 –3       

 • ประเทศไทยของเรา

4.8 การสร้าง Web แบบ CMS  ม. 1- 3  6  กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน       

 • อาเซียน
 • Lobg Live The King
 • เที่ยวทั่วไทย 4 ภาค

                       ** ผู้เข้าแข่งขันต้องสร้างเว็บ อย่างน้อย 5 Page และ  5 Post และมีส่วนของ Header ,Footer และ sldebar ด้วย

4.9 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book   ป. 4-6  กำหนด 3 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน        

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ค่านิยม 12 ประการ

4.10 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book   ม. 1 -3  กำหนด 4 หัวข้อ  จับสลากเลือกหัวข้อในวันแข่งขัน     

 • อาเซียน
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • ใต้ร่มพระบารมี
 • โคราชบ้านเรา
วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 13:17 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 982
จำนวนนักเรียน 2,206
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,387
จำนวนกรรมการ 937
ครู+นักเรียน 3,593
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,530
ประกาศผลแล้ว 139/176 (78.98%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 24
เมื่อวาน 69
สัปดาห์นี้ 410
สัปดาห์ที่แล้ว 691
เดือนนี้ 1,924
เดือนที่แล้ว 419
ปีนี้ 2,343
ทั้งหมด 92,667