เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
28 ต.ค. 2558
29 ต.ค. 2558
30 ต.ค. 2558
3 พ.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน การประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น
     ส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
 หรือส่งภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในนาม คุณสมโพธิ์  มิฆเนตร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑
ถนนสุรินทร์ ปราสาทตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (๓๒๐๐๐)
โดยยึดวันประทับตราไปษณีย์เป็นสำคัญ ประกอบด้วย
   - รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ ชุด
       - DVD บันทึกผลงานภาพยนตร์สั้น จำนวน ๕ แผ่น
- บทภาพยนตร์จำนวน ๕ เล่ม
 
 

แจ้งประชาสัมพันธ์ที่พักโรงเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้ที่พักที่เป็นโรงแรม รีสอร์ท ค่อนข้างเต็ม


หากเขตพื้นที่ใดต้องการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท  สามารถติดต่อได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะห่างจากสุรินทร์ 50  กิโลเมตร
 
 
          ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สุรินทร์  เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.33  (ระดับมัธยมศึกษา) 14-21 พ.ย. 2558  เพื่อประสานดำเนินการต่อไป 
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว                                                     
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา /ระดับมัธยมศึกษา
แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 33  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 14-21 พ.ย. 2558 (แนบไฟล์ )
 
 
   เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม 65 (สพม. )
 
 
   เว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม 65 (สพป. )
 
   
 

  
ร่างสูจิบัตรการแข่งขันระดับภาค
(ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)

    (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)

      วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา  
ศิลปศึกษา(ดนตรี)  ศิลปศึกษา( ทัศนศิลป์)   ศิลปศึกษา(นาฎศิลป์ )
การงานอาชีพ  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ  เรียนร่วม - การงาน  
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

 
 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ภายในวันที่  16  ตุลาคม  2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่  23  ตุลาคม  2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 16 ตุลาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู => ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน =>11 พฤศจิกายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-10 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  11-13 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู =>  14-21 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  22  พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  23 - 25 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  1  ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุรินทร์  =>  7 - 9  ธันวาคม 2558

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบจัดเก็บผลงาน
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 243
จำนวนทีม 1,151
จำนวนนักเรียน 2,926
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,787
จำนวนกรรมการ 725
ครู+นักเรียน 4,713
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,438
ประกาศผลแล้ว 146/176 (82.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 50
เมื่อวาน 164
สัปดาห์นี้ 783
สัปดาห์ที่แล้ว 1,069
เดือนนี้ 3,408
เดือนที่แล้ว 262
ปีนี้ 3,670
ทั้งหมด 176,765