หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 (ห้องอาเซียน) 21 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 (ห้องอาเซียน) 21 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 538 21 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 537 21 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 21 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]