สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุบลราชธานี 15 9 5 29 43 5 0 2 48
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) 15 4 4 23 37 3 2 1 42
3 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 7 6 5 18 24 14 0 0 38
4 อุบลวิทยาคม 6 6 3 15 23 4 3 0 30
5 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 6 6 0 12 18 3 0 0 21
6 บ้านโนนจานหนองแสง 5 5 1 11 13 6 0 0 19
7 บ้านผาแก้ว 5 3 2 10 14 1 0 0 15
8 เมืองอุบล 4 4 5 13 25 6 4 1 35
9 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 4 1 1 6 11 2 2 0 15
10 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ 3 5 2 10 15 1 0 0 16
11 ประชาสามัคคี 3 3 1 7 13 5 0 1 18
12 บ้านสร้างมิ่ง 3 2 4 9 15 4 0 1 19
13 บ้านหนองฮาง 3 2 1 6 13 1 0 0 14
14 บ้านท่าบ่อ 3 1 0 4 7 5 3 1 15
15 บ้านหนองจำนัก 3 0 1 4 7 6 0 2 13
16 บ้านท่าไห(ไหทอง) 2 5 2 9 12 0 0 2 12
17 บ้านผาสุกหนองซองแมว 2 4 1 7 12 3 1 0 16
18 เขื่องใน(เจริญราษฎร์) 2 2 4 8 18 3 0 1 21
19 บ้านเหล่าเสือโก้ก 2 2 1 5 10 3 1 0 14
20 บ้านคำไฮใหญ่ 2 2 1 5 5 1 0 0 6
21 บ้านนามึน 2 1 2 5 7 2 1 0 10
22 ชุมชนบ้านหนองขุ่น 2 1 1 4 15 4 0 1 19
23 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 2 1 1 4 10 2 1 0 13
24 บ้านปะอาว 2 1 0 3 6 3 1 0 10
25 บ้านโนนรังใหญ่ 2 1 0 3 6 3 0 0 9
26 บ้านอีต้อม 2 1 0 3 5 2 1 0 8
27 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม 2 0 4 6 6 2 2 0 10
28 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 2 0 1 3 8 3 0 0 11
29 บ้านโพนเมืองมะทัน 2 0 1 3 7 0 3 1 10
30 บ้านท่าลาด 2 0 1 3 5 0 3 0 8
31 บ้านหนองเค็ม 2 0 0 2 4 1 0 0 5
32 กองบินอุบลสงเคราะห์ 2 0 0 2 3 0 0 1 3
33 บ้านหนองขุ่น 2 0 0 2 2 2 0 0 4
34 บ้านดอนประทาย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
35 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1 5 0 6 7 0 0 0 7
36 บ้านยาง 1 2 1 4 8 2 0 1 10
37 บ้านกลางใหญ่ 1 2 0 3 4 6 0 0 10
38 มารีย์นิรมล 1 1 2 4 16 6 1 1 23
39 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1 1 0 2 12 3 0 0 15
40 บ้านด้ามพร้า 1 1 0 2 9 2 1 0 12
41 บ้านท่าเมือง 1 1 0 2 7 3 1 1 11
42 บ้านขามน้อย 1 1 0 2 6 2 0 0 8
43 บ้านโนนรัง 1 1 0 2 6 1 0 1 7
44 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1 0 2 3 10 8 0 1 18
45 บ้านแก้งซาว 1 0 2 3 6 2 1 0 9
46 บ้านปลาดุก 1 0 2 3 5 0 0 0 5
47 บ้านหนองคูทรายมูล 1 0 2 3 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองช้าง 1 0 1 2 9 3 0 0 12
49 บ้านจานตะโนน 1 0 1 2 5 0 0 0 5
50 ปทุมวิทยากร 1 0 0 1 9 6 2 0 17
51 บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1 0 0 1 5 8 0 1 13
52 บ้านยางกะเดา 1 0 0 1 5 5 0 1 10
53 บ้านหัวคำ 1 0 0 1 4 8 2 1 14
54 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1 0 0 1 4 6 3 1 13
55 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1 0 0 1 4 2 1 1 7
56 บ้านนาดีทุ่งเจริญ 1 0 0 1 2 4 0 1 6
57 อนุบาลบ้านเด็ก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 บ้านเหล่าแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
61 บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 อาเวมารีอา 0 3 1 4 7 2 1 0 10
63 บ้านแต้ใหม่ 0 3 1 4 6 3 0 0 9
64 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ 0 2 1 3 4 2 2 1 8
65 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 0 2 0 2 8 3 1 1 12
66 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 0 2 0 2 7 2 1 0 10
67 บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 0 2 0 2 5 2 0 0 7
68 บ้านหนองปลาปาก 0 2 0 2 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองโนหนองดูน 0 1 3 4 6 4 0 0 10
70 ชุมชนบ้านหัวเรือ 0 1 2 3 7 5 1 0 13
71 บ้านกุดกะเสียน 0 1 1 2 10 2 1 0 13
72 ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 2 0 0 8
73 บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 0 1 1 2 6 2 0 0 8
74 บ้านหนองฮีหนองแคน 0 1 1 2 5 3 0 0 8
75 บ้านแสงน้อย 0 1 1 2 5 0 2 0 7
76 บ้านหนองแล้ง 0 1 1 2 3 0 0 1 3
77 บ้านนาโพธิ์ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
78 ชุมชนโพนเมืองวิทยา 0 1 0 1 10 3 0 0 13
79 บ้านโพนแพง 0 1 0 1 9 4 0 0 13
80 บ้านกอก 0 1 0 1 6 1 3 0 10
81 บ้านรังแร้ง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
82 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านวังมนเดือยไก่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
84 บ้านผือ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านพิณโท 0 1 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านทัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
88 บ้านนาไร่ใหญ่ 0 1 0 1 1 2 1 0 4
89 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
90 บ้านนาดูน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
91 บ้านค้อกุดลาด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 0 0 2 2 9 6 0 1 15
93 เยาวเรศศึกษา 0 0 2 2 6 2 1 0 9
94 บ้านนาเมือง 0 0 2 2 4 3 0 0 7
95 บ้านดงยาง 0 0 1 1 11 7 0 1 18
96 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 0 0 1 1 8 3 0 0 11
97 บ้านหนองไข่นก 0 0 1 1 8 2 0 0 10
98 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 0 0 1 1 7 5 3 3 15
99 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 1 1 6 4 1 0 11
100 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) 0 0 1 1 5 2 0 1 7
101 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 0 0 1 1 4 2 1 0 7
102 ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
103 บ้านวังพระวังไฮ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
104 บ้านดูน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
105 บ้านเหล่าคำ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
106 บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
107 บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านเชือก(ทวีปัญญา) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
109 ยุวทูตศึกษา 2 0 0 1 1 3 0 0 0 3
110 บ้านไผ่ใหญ่ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองหลัก 0 0 1 1 1 4 1 0 6
113 บ้านเค็ง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
114 นันตาศึกษา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
115 บ้านหนองเป็ด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านไผ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 อุบลวิทยากร 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านโนนชาติยูง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
119 พระกุมารอุบล 0 0 0 0 7 3 1 1 11
120 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 6 0 0 0 6
121 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) 0 0 0 0 4 0 3 0 7
122 บ้านสว่างหนองเสือ 0 0 0 0 3 3 2 2 8
123 บ้านปากห้วยวังนอง 0 0 0 0 3 3 1 0 7
124 บ้านทุ่งใต้ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
125 บ้านหนองบก 0 0 0 0 3 3 0 0 6
126 บ้านยางลุ่ม 0 0 0 0 3 2 1 0 6
127 บ้านแสง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
128 เบญจธัญพิทยา 0 0 0 0 3 2 0 0 5
129 บ้านดุมใหญ่ดงยาง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
130 บ้านสว่างโนนสวาง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
131 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
132 บ้านขมิ้น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
133 บ้านยางขี้นก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
134 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
135 เวฬุวันวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 1 3
136 บ้านดอนชี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
137 บ้านนาใต้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองมุก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 2 4 1 0 7
140 บ้านคำเกิ่งหนองจิก 0 0 0 0 2 3 1 0 6
141 บ้านหนองมะทอ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
142 บ้านเทพา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 บ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
144 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
145 บ้านปากน้ำ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
146 บ้านดู่น้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 บ้านหนองขอน(ประชารัฐนุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
149 บ้านเค็งนาดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านโนนรังน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านกระบูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 บ้านคำไฮน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 บ้านทุ่ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 บ้านนาดูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านปลาฝา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองตอแก้ว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านหนองแฝกยางเครือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 อนุบาลจิรายุ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านจิก 0 0 0 0 1 4 1 1 6
161 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
162 บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 0 0 0 0 1 4 0 1 5
163 บ้านนาขามดอนติ้ว 0 0 0 0 1 3 0 0 4
164 บ้านยางโยภาพ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
165 บ้านเอ้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 ชุมชนบ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านชีทวน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
169 บ้านนาเลิง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านศรีบัว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านหาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 พิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 วัดบ้านบาก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านหนองแสงหนองเม็ก 0 0 0 0 1 0 1 1 2
181 บ้านกุดตากล้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านศรีศึกษา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านโนนขวาวนายูง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
184 บ้านโอดนาดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
185 บ้านตำแย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
186 บ้านป่าข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านข่าโคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านบุตร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านสร้างถ่อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านสร้างหมากแข้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองเซือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านเหล่าแค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านแดงหม้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 อนุบาลลูกรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 อนุบาลอุ่นไอรักเลิศวัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 6 0 0 6
199 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 4 0 0 4
200 บ้านหวาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
201 บ้านเป็ดฟากทุ่ง 0 0 0 0 0 3 0 1 3
202 บ้านคูเดื่อ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
203 บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
204 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
205 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านดินดำคำไฮ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 บ้านท่าค้อ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
208 บ้านหนองก่านคำไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
209 บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านนาไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 วัดไร่น้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 กิตติญาณอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านนาผาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านป่าก่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านผึ้ง(สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านหนองแก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านเหล่าบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านแต้เก่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
219 บ้านธรรมละ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 บ้านยางเทิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
222 บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
223 บ้านแพง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านขามใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
225 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านหมากมี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 บ้านเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 บ้านกุดกั่ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 บ้านคำหมีหนองข่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 บ้านพับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 บ้านไทยโพนทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 สมเด็จ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 150 132 113 395 964 403 95 57 1,462