แจ้งการปิดระบบการลงทะเบียนของศูนย์แข่งขัน และกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายเข้าเข่งขันในระดับเขตพื้นที่แล้ว หากลงทะเบียนไม่ทันหรือมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ติดต่อโดยตรงกับ ศน.ปรีชา ทาศิริ (0894255770) / ศน.อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย (0815482369) / ศน.ปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล / อ.เสงี่ยม พวงสุข (0810663797)
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 20:20 น.