การพิมพ์เกียรติบัตร /การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน
การพิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2558 ระบบจะเปิดให้พิมพ์ได้ หลังวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป  ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน และรายชื่อครูผู้ควบคุม หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพป.อบ.1  ด่วน  ส่วนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาค/ประเทศ  หากมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือครูผู้ควบคุมให้ แจ้งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 หากหลังจากนั้นจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 15:02 น.