หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล /ผู้แข่งขัน/ครูผู้ควบคุม ในระดับภาค
ศูนย์การแข่งขันงานศิลปฯ สพป.สุรินทร์ เขต 1 แจ้งว่า
       ในการตรวจสอบ/แก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการ โดยเข้าไปที่เว็ปไซด์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
esan65.sillapa.net/sp-center/  โดยใช้รหัสของโรงเรียนเข้าตรวจสอบ
          ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนว่า มีข้อผิดพลาดหรือมีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูล
เข้าสู่ระดับภาคหรือไม่    ถ้ามีให้โรงเรียนทำหนังสือแจ้ง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
(ศน. จิตนา  ดอกพุฒ โทร.0898463043)  ให้เขตทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง ผอ.สพป. สุรินทร์ เขต 1  ให้แนบไฟล์ของโรงเรียนไปด้วย  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2558  
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว                                                     
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.  ข้อที่  16  (หน้าที่ 3) 

ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ คลิกที่นี่ 
 โหลดเอกสารการขอเปลี่ยนตัว  (ประทับตราโรงเรียด้วย)
วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21:06 น.