การขอเปลี่ยนตัวนักเรียน หรือครูผู้ควบคุม ก่อนแข่งขัน/ในวันแข่งขัน

1. แบบการขอเปลี่ยนตัวนักเรียน

2. แบบการขอเปลี่ยนครูผู้สอน

โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกแล้วยื่นต่อประธานศูนย์การแข่งขัน

และนำไปมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินประจำกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09:47 น.