ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านศรีบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านธรรมละ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน