ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนมารีย์นิรมล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน