ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญสิริวัฒนพรรณวดี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนบ้านเอ้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน